סדרי הרשמה

סדרי הרשמה:

הרישום לתכנית מתבצע בשני שלבים:

1.    יש לבצע רישום לאוניברסיטה העברית ותשלום דמי הרשמה במערכת הרישום של האוניברסיטה. יש לבחור בתכנית: 'מדיניות ציבורית מגמת מנהיגות' (סמל 823). נא לציין עדיפות 1 בלבד.
2.    לאחר מכן, נא להכנס למערכת ה EKMD ולבצע רישום. בקשות שלא יוגשו דרך מערכת זו לא תיבחנה.

  • טופס רישום
  • קורות חיים
  • 2-3 מכתבי המלצה בפורמט זה
  • תעודה / אישור תואר אקדמי וגיליון ציונים 
  • חיבור אישי בנושא שינוי משמעותי שיזמת, הובלת או היית רוצה להוביל בעתיד במסגרת תפקידך בארגון. במסגרת הובלת השינוי, ציין/י את האתגרים והדילמות הכרוכים בהובלת השינוי וכתב/י על אופן ההתמודדות איתם. (עד שני עמודים).
  • תמונת פספורט באיכות גבוהה

3.    לאחר בדיקת תיק המועמד/ת, אנו ניצור קשר עם המועמדים העומדים בתנאי הסף ונזמנם לסדנת מיון.


לפרטים נוספים:

מזכירות התכנית: טל' 02-5881934 או בדוא"ל /litalgu@savion.huji.ac.il