סדרי הרשמה

סדרי הרשמה: מועד אחרון להרשמה: 31 ביולי 2020*  

הרישום לתכנית מתבצע בשני שלבים:

1.    יש לבצע רישום לאוניברסיטה העברית ותשלום דמי הרשמה במערכת הרישום של האוניברסיטה. יש לבחור בתכנית: 'מדיניות ציבורית מגמת מנהיגות' (סמל 823). נא לציין עדיפות 1 בלבד.
2.   במקביל, יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית: בקשות שלא תוגשנה דרך מערכת זו לא תיבחנה.

לאחר בדיקת תיק המועמד/ת, אנו ניצור קשר עם המועמדים העומדים בתנאי הסף ונזמנם לסדנת מיון.


לסיוע ולפרטים נוספים:

מזכירות התכנית: טל' 02-5881934 או בדוא"ל litalgu@savion.huji.ac.il או בטל' 050-7729113 (הודעות ווטסאפ בלבד)
 

* קבלה תכנית לאחר מועד הרישום על בסיס מקומות פנויים בלבד.