סדרי הרשמה

סדרי הרשמה:

  1. רישום לאוניברסיטה העברית ודמי הרשמה: קישור לרישום  - מס' חוג 823 'מדניות ציבורית במגמה למנהיגות'. נא לציין עדיפות 1 בלבד.
  2. לאחר ביצוע הרישום, נציג האוניברסיטה יצור עמך קשר ויבקשך לשלוח את המסמכים הבאים:
  • טופס רישום
  • חיבור אישי
  • 3 המלצות בפורמט המצורף
  • גיליונות ציונים ותעודות סיום, מקורייםרשמיים וחתומים בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למדת, הכוללים ציון-גמר(ממוצע סופי) לתואר בוגר, וכן אישור זכאות מקורי רשמי וחתום לתואר בוגר.
  • אם סיווג רמת האנגלית שלך אינו "פטור", עליך להמציא אישור על "פטור ברמה אוניברסיטאית" על-סמך בחינה פסיכומטרית/מבחן אמי"ר/מבחן אמיר"ם כתנאי לקבלתך למוסמך. פרטים נוספים בדבר הפטור מוצגים באתר המדריך לנרשם באינטרנט: http://info.huji.ac.il/reception-components/English-level וכן באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://www.hum.huji.ac.il/units.php?cat=3293.

למען הסר ספק, את מסמכי השכלתך המקוריים יש לשלוח באמצעות הדואר, או במסירה אישית. אם ברצונך לקבלם בחזרה, יש לצרף לצידם במעטפה את צילומיהם. אנו נחזיר את המסמכים המקוריים בדואר רשום.

כתובת למשלוח המסמכים: האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה, מזכירות לענייני תלמידיםעבור אוראל לוי הר-הצופים, ירושלים, 91905

  1. תישלח הודעה מטעם האוניברסיטה, בדבר קבלה/ אי קבלה לתוכנית
  2. .לאחר בדיקת תיק המועמד/ת, אנו ניצור קשר ונזמן לסדנת מיון (הסדנא צפויה להתקיים בחודשים יוני-יולי).

 

בהצלחה.

נשמח לעמוד לשירותך ולסייע במידת הצורך.

 

לפרטים נוספים וסדרי הרשמה ניתן לפנות ל:

יאנה אברמוביץ' - מכלין בטל' 02-5881934  / בדוא"לexmpp@saivon.huji.ac.il

או לאוראל לוי, בטל' 02-5883416 או בדוא"ל  orele@savion.huji.ac.il.

למילוי טופס פנייה לחץ כאן