משפטים ומדיניות ציבורית

שם: מירי גרוס

דוא"ל: mirig@gmail.com

השכלה: תואר I במדעי החיים, קוגניציה ומשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: עו"ד

 

mirigross

שם: צביה זיכרמן

דוא"ל: tzviya.z@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים, הקריה האקדמית אונו

תפקיד: עו"ד, משרד פרטי, משרד עו"ד דרורי- סאלם

 

zvyiazikerman

שם: הודיה רוזנבלום

דוא"ל: hodiyaro@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים, הקריה האקדמית אונו

תפקיד: מנהלת תחום מדיניות רגולציה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

hodayarozemblum