תנאי קבלה

•    ממוצע ציונים של 80 ומעלה בתואר הראשון המוכר ע"י המל"ג
•    ניסיון ניהולי (מצטבר) של 5 שנים לפחות, במגזר הציבורי בדרגי ביניים ומעלה.
•    פטור באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
•    מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו לסדנת מיון ויידרשו לעבור אותה בהצלחה.