רשימת הקורסים בתכנית

תנאי קבלה

  • תואר ראשון מכל החוגים בממוצע של לפחות ציון 80 ומעלה
  • ניסיון ניהולי מצטבר של 5 שנים לפחות 
  • מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי.