תנאי קבלה

  • ממוצע ציונים של 80 ומעלה בתואר הראשון המוכר ע"י המל"ג
  • ניסיון ניהולי מצטבר של 5 שנים לפחות

מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו לסדנת מיון.