היקף תכנית

התכנית נלמדת בהיקף של 44 נ"ז הכוללים את לימודי הליבה ולימודי מגמת מנהיגות.

משך הלימודים הינו 15 חודשים (ארבעה סמסטרים רצופים).

ימי הלימוד הינם יום ג' (09:00-18:00) ויום ו' (08:30-13:00/30)