האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית המנהלים

אשכול מנהיגות

 
 
מדיניות אינה קיימת בחלל ריק, אלא בסביבה ארגונית, פוליטית וחברתית שיש להבינה, במטרה ללמוד איך ניתן להוביל בה שינויים. אשכול המנהיגות מתבונן בהתנהגות הארגונית, מפגיש את המנהלים עם דמויות מפתח בציבוריות הישראלית, במקביל לניתוח תיאורטי של דפוסי מנהיגותם ומספק כלים להתמודדות עם דילמות ואתגרים הניצבים בפני מנהלים בכירים בימינו, האשכול מעצב תפיסת מנהיגות אישית ורפלקסיבית.

ממגוון הקורסים באשכול:

• התנהגות ארגונית
• ניהול שיח עמיתים: התמודדות עם אתגרי ניהול
• מסע קבוצתי לעיצוב מנהיגות היחיד
• סדנת ODT לפיתוח מנהיגות
• מנהיגות מתאוריה למעשה
• סדנת תקשורת