האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית המנהלים

אשכול מדיניות

 
הדרך להובלת שינוי במציאות מורכבת ורבת אתגרים היא על -ידי עיצוב מדיניות. האשכול מוביל ממושגי היסוד והתיאוריות הבסיסיות בתחום, דרך מקרי בוחן והיחשפות למסמכי מדיניות מכוננים, אל בניית יכולת אישית לכתיבת ניירות מדיניות מתקדמים - מהחזון ועד היישום.
 
ממגוון הקורסים באשכול:

• מושגים וגישות במנהל הציבורי
• סדנא בניתוח מדיניות
• סדנא מתקדמת לכתיבת ניירות מדיניות
• קבלת החלטות במדיניות
• פרוייקט גמר אישי
• סיורים ללימוד תחומי מדיניות ומפגשים עם מעצבי מדיניות בשטח