האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית המנהלים

אשכול ידע רב תחומי

 
בעידן הגלובליזציה, המדינה, הכלכלה והחברה האזרחית, הבירוקרטיה והשירות הציבורי, עברו כולם שינוים משמעותיים במעבר לחברת הידע. האשכול מקנה ראייה אינטגרטיבית של תהליכים כלכליים, חברתיים ופוליטיים, ומבקש להעמיד תשתיות של ידע בתחומים מגוונים כגון משפט ציבורי, אתיקה, משטר וחברה בישראל וכלכלה ציבורית, תוך עמידה על קשרי הגומלין והזיקות בין התחומים.
 
ממגוון הקורסים באשכול:

• משטר וחברה בישראל
• יסודות המשפט הציבורי
• מיקרו כלכלה למנהלים
• כלכלה בת זמננו :ישראל והעולם
• כלכלה ציבורית
• יסודות המימון
• אתיקה של עובדי ציבור
• ערכים בחברה הישראלית
• דמוקרטיה מתקדמת: משברים ואתגרים