האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית המנהלים

תנאי קבלה


*תנאי סף לקבלה לתכנית:
תואר בוגר בציון 80 לפחות מוסד אקדמי מוכר
ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות

*במקרים יוצאי דופן תשקול ועדת הקבלה של ביה"ס מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף