האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית המנהלים

סדרי הרשמה

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית
לעומדים בתנאי הסף אנו ממליצים להקדים את הגשת המועמדות לאור העובדה כי מספר המקומות בתכנית מוגבל.
 
הליך הרישום כולל שני שלבים:
1. פתיחת תיק מועמד:
• יש למלא את טופס הרישום המקוון - קיישור לטופס נעשה ע"י מזכירות התכנית.
• צירוף תעודה של לימודים אקדמיים קודמים וגיליון ציונים (העתק נאמן למקור)
• תשלום שובר דמי רישום ובסך 450 ש"ח וצירוף הקבלה 
 
2. זימון לסדנת מיון:
עם קבלת תיק המועמד במלואו, מוזמן המועמד לסדנת מיון המתקיימת בפני ועדת הקבלה. 
 
אנו מאחלים לך הצלחה רבה בתהליך המיון
 
יפעת כהן חדד
מנהלת המרכז להכשרת בכירים
טל :5882248 -02
yifatch@savion.huji.ac.il
         
יאנה אברמוביץ-מכלין
רכזת התכנית
טל :5881934 -02