האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית המנהלים

סדרי הרשמה

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית לתואר שני במדיניות ציבורית במגמת מנהיגות לעומדים בתנאי הסף.
 
אנו ממליצים להקדים את הגשת המועמדות לאור העובדה כי מספר המקומות בתכנית מוגבל.
 
 
הליך הרישום כולל שני שלבים:
1. פתיחת תיק מועמד:
• יש למלא את טופס הרישום המקוון - קיישור לטופס נעשה ע"י מזכירות התכנית.
• צירוף תעודה של לימודים אקדמיים קודמים וגיליון ציונים (העתק נאמן למקור)
• תשלום דמי רישום
 
2. זימון לסדנת מיון:
עם קבלת תיק המועמד במלואו, מוזמן המועמד לסדנת מיון המתקיימת בפני ועדת הקבלה.
 
אנו מאחלים לך הצלחה רבה בתהליך המיון
 
צוות התכנית
Exmpp@Savion.huji.ac.il