האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית המנהלים

ייחודיות התכנית

 

תכנית המנהלים מעוצבת באופן ייחודי ללומדים שמכהנים כבר היום בתפקידים בכירים במגזר הציבורי. תכנית הלימודים נותנת לנדבך המנהיגות משקל רב בהשוואה לתוכניות מוסמך במדיניות ציבורית שאינן תכניות אקזקיוטיביות. כמו כן, נדבך הידע הרב תחומי כולל רקע מושגי על חלקיו השונים של המגזר הציבורי כמו רשויות מקומיות וארגוני החברה האזרחית.

בכל מחזור נבחר קומץ מצומצם ואיכותי של 30 סטודנטים בעלי פוטנציאל למימוש חזון ביה"ס.