האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

אשכול שירות המדינה

הינו אשכול שמטרתו הצגת מודלים של שירות המדינה מארצות שונות, בחינה מחודשת של המודל הישראלי, וייצור הבנה של תמורות ואתגרים של תפקידי המדינה ומקומו של השירות הציבורי במסגרתה.
 
קורסי הליבה של האשכול הם: קורס הבוחן את הרפורמות במגזר הציבורי בצורה השוואתית, קורס הבודק הלכה למעשה גלגולם של ניירות מדיניות והובלת שינויים דרך מקרי בוחן בהיסטוריה הישראלית וקורס השוואתי, העוסק בדמות המגזר הציבורי בתרבויות שונות. תרומתם הבלתי תסולא בפז של בכירי השירות הציבורי תעמוד במרכז אשכול זה.