האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

אשכול רב תחומי

הפגשת אנשי השירות הציבורי עם חזית המחקר התיאורטי וההשוואתי, ופיתוח הבנה אינטגרטיבית של תהליכים משפטיים, כלכליים ופוליטיים. במוקד האשכול מחקר וחשיבה מחודשת על מדינת ישראל בהקשרה העולמי והמקומי.
 
קורס הליבה של אשכול זה הוא "ישראל 2048" בו נבחנות סוגיות מכוננות של החברה בישראל על-ידי הרצאות, סיורים וניתוח ביקורתי, ובשיאו יידרש הסטודנט לייצר חזון ריאלי בתחום אחת הדילמות המכוננות של המדינה. לימודי כלכלה, פוליטיקה ומשפט מעבים את היחידה ומייצרים הבנה מכלולית של תהליכים בדמוקרטיות בנות זמננו.
 
ממגוון הקורסים באשכול: