האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

אשכול מנהיגות

תומך את המסע האינטלקטואלי בפן האישי, האישיותי והארגוני כדרך ייחודית הכולל סדנאות אינטנסיביות. בתוך כך, נלקח בחשבון ניסיונם הייחודי של מנהלי המגזר הציבורי והם נחשפים לניתוח ארגוני, מוסדי ואישי של עבודתם המקצועית. המעבר מתפיסה של פקידות צייתנית לתפיסה של סוכני שינוי בעלי יכולות יזום, פיתוח ומימוש מדיניות נמצאת ביסוד האשכול.
 
כפי שנעשה במחזורים הקודמים של תכנית זו, כחלק מפרוייקט המנטורים יוצמד לכל תלמיד ליווי של מנטור אישי מהסגל הבכיר ביותר בשירות הציבורי בעל ניסיון מוכח בהובלת שינויים (דוגמת מנכ"לים של משרדים ממשלתיים מכהנים ולשעבר, מנכ"לים של ארגונים ציבוריים גדולים וכד').