האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

אשכול מדיניות

הינו ליבתו של התכנית ועניינו בניית יכולות כתיבה, ביקורת והבנה מערכתית של סביבת המדיניות. במרכזו שתי סדנאות מדיניות ושיאו של האשכול, כמו גם של התכנית כולה, בכתיבת נייר מדיניות להובלה עצמית של כל סטודנט במחוז המקצועי אליו הוא שייך.
 
ניירות המדיניות הם הכלי המקצועי המרכזי של עבודת השירות הציבורי, ויכולתה של האליטה הציבורית להוביל שינוי מבני, ארגוני או תכני נעוצה בהתמקצעות בה.