האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים עוצבה באופן ייחודי לתכנית הבכירים והיא כוללת ארבעה אשכולות לימוד:      

אשכול רב תחומי - הנותן בסיסים מושגיים ותיאורטיים בתחומי יסוד שהם קריטיים בהבנת האינטרס הציבורי והטוב המשותף - כגון חברה, פוליטיקה, כלכלה ומשפט ציבורי.      

אשכול מדיניות ציבורית - שהוא השלד של התכנית המלמד את אנשי שירות המדינה להבין את סביבת המדיניות, לזהות את התופעות הבלתי רצויות ולהגדירה את הבעיות בתחומי החקר, לנתח ולהציע חלופות ולהעמיד נייר מדיניות. אולם בשיאה של התכנית ניירות המדיניות הופכים לכלי אקטיבי להובלת שינוי: כל לומד כותב נייר מדיניות אישי והפכו לתכנית עבודה ליישום בסדנת המדיניות המתקדמת.      

 

אשכול מנהיגות -בונה את ההבנה החברתית, ארגונית ואישית של הלומדים ומלווה את הפיכתם מפקידים מקצועיים לסוכני שינוי ויזמי מדיניות. דרך סדנאות, לימוד תיאוריות ויישומן, וחשיפה של מגוון כלי הדרכה קבוצתיים ואישיים נחשפים הלומדים למסע גילוי עצמי וקבוצתי לשיפור יכולות ההון האנושי והחברתי שלהם.      

 

אשכול שירות המדינה- הוא האשכול האחרון שנבנה במיוחד לתכנית ומתווה היכרות עם שירות המדינה בעולם, עם מודלים של שירות המדינה הישראלי ועם הובלת רפורמות בשירות המדינה.

 

למסימי התכנית העומדים בכל הדרישות האקדמיות מוענק התואר "מוסמך במדינות ציבורית - תכנית מנהלים".

 

הלימודים הינם במסלול לא מחקרי (ללא תיזה) ובהיקף של 46 נקודות זכות (644 שעות). מתכונת הלימודים המיוחדת מאפשרת לקיים לימודים לתואר שני לצד עבודה, כאשר הלימודים מרוכזים בשלושה סמסטרים רצופים, הנמשכים 13 חודשים, בהיקף הוראה של 12-18 שעות לימוד שבועיות.

 

ימי הלימוד בתכנית הם ימי שלישי בין השעות 9:00-18:30 ובימי שישי בין השעות 8:30-13:30. 

 

בימי הקיץ ייתכנו לימודים מרוכזים במקבצים בני מספר ימים על מנת לאפשר יציאה לחופשה מרוכזת.