האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

תנאי קבלה

תנאי סף לקבלה לתכנית:
  • תואר ממוסד אקדמי המוכר ע"י האוניברסיטה העברית בציון של 80 לפחות. יתקבלו בברכה מנהלים בעלי תארים מתקדמים. תינתן עדיפות למצטיינים.
  • עובדים בתפקידי מפתח בעלי זיקה גבוהה לליבת העיסוקים של המשרד, ואשר הם בעלי ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות ובעלי אופק קידום לתפקידים בכירים בשירות הציבורי.
  • המלצת המנהל הכללי של המשרד ושני ממליצים בכירים כמפורט לעיל.
  • פוטנציאל להנהגה ויזמות בתחום המדיניות.