האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

קהל יעד

 

התכנית פתוחה לעובדי שירות מדינה מצטיינים בעלי תואר ראשון המוגדרים על ידי המשרד כעתודה ניהולית לסגל הבכיר, ואשר מצויים לפחות במתח דרגות 40-42 בדרוג מח"ר, ובדרגות מקבילות בדירוגים האחרים. גם בעלי תואר שני או שלישי בתחומי לימוד השונים ממדיניות ציבורית רשאים להגיש מועמדות לתוכנית. כמו כן, התוכנית מיועדת גם לעובדים בדרג בכיר יותר, במידה ויומלצו על ידי המשרד.