האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

סדרי הרשמה

העובדים המועמדים להשתתף בתוכנית זו אשר עונים להגדרות ע"פ חוזר הנציבות, ואשר עמדו בתנאי הסף של האוניברסיטה לתוכנית זו, ייבחרו על ידי וועדה משותפת של נציבות שירות המדינה והאוניברסיטה.
 
תהליך הרישום כולל שלושה שלבים:

  • שלב ראשון: איתור מועמדים ומיון ראשוני
הנהלות המשרדים מתבקשות לאתר באופן יזום, מקרב עובדיהם הנמנים על העתודה הניהולית לסגל הבכיר, כאמור בהגדרות קהל היעד, מועמדים אקדמאיים, העומדים בתנאי הסף לקבלה לתוכנית.רשימת מועמדי המשרד לתוכנית זו מועברת לנציבות שירות המדינה, תוך תיעדוף המועמדים בטופס המצורף (להוריד כאן) בצרוף הטפסים עבור כל מועמד:
3.טופס התחייבות 2017 חתום (להוריד כאן)
כל החומר יועבר במרוכז לאגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה למיון ראשוני, באמצעות מייל:anatam@csc.gov.il או באמצעות פקס: 02-6705618.

מכתבי המלצה - כל מועמד יצרף לטופס המועמדות מכתב המלצה בנוסח המצורף (להוריד כאן) מטעם מנכ"ל המשרד ו 2מכתבי המלצה נוספים בנוסח המצורף יהיו - מטעם מנהלים בכירים בשירות המדינה או מחוצה לו ברמת סמנכ"ל ומקבילותיו.מכתבי ההמלצה יועברו במעטפה סגורה לכתובת: נציבות שירות המדינה, קפלן 3 ירושלים, ת"ד 34076 אגף בכיר – הדרכה, השכלה ורווחה.
 
  • שלב שני: כתיבת נייר עמדה
לאחר מיון ראשוני יתבקשו המועמדים שעברו בהצלחה את השלב הראשון לכתוב נייר עמדה בנושא שיוגדר על ידי צוות ההיגוי, אותו יש להעביר לנציבות שירות המדינה.

  • שלב שלישי : סדנאות מיון
מועמדים שיעברו את שני השלבים הראשונים יזומנו לסדנת מיון במהלך חודשים אפריל-מאי 2018, ותיתכן אפשרות לראיון אישי לפי שיקול דעת הוועדה. מועמדים שיוזמנו לסדנת מיון ישלמו לאוניברסיטה באמצעות שובר "דמי מיון ורישום" סך של 450 ש"ח.

מספר המקומות בתכנית מוגבל.