האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

תכנית הבכירים

ייחודיות התכנית

 
 
התכנית מזמנת מפגש ייחודי לנבחרים ממשרדי ממשלה ויחידות סמך שונות לעבוד בקהילת לומדים איכותית וביקורתית, הנשענת על הניסיון המקצועי המצטבר של הלומדים ועל הנחייה, תיאוריה ומחקר השוואתי רחב היקף של צוות המרצים והמנחים ומאפשרת יישום של עבודת צוות, חשיפה לידע, העברת תהליכי חשיבה והזנה בין-משרדית.
 
התכנית מאפשרת לימוד במגוון סגנונות הוראה - מקורסים וסדנאות עד סיורים לימודיים ומפגשים ייחודיים עם דמויות מפתח בציבוריות הישראלית. המרצים הינם מטובי המרצים באקדמיה הישראלית ולצידם אנשי מעשה ושטח הבאים מתוך שירות המדינה ובעלי ניסיון עתיר בהובלת שינויים במגזר הציבורי.
 
התכנית עוצבה באופן ייחודי לאנשי הסגל הבכיר ולעתודה להובלת שירות המדינה. היא מאפשרת ללומדיה לעצב חזון, לפתח ראייה מערכתית ובנייה אסטרטגית לטווח ארוך, תוך שהיא הופכת אותם לחלק מקהילת המדיניות הישראלית. הלומדים נחשפים לתיאוריות המתקדמות ביותר, למחקר ההשוואתי העדכני ולמקרי הבוחן המרתקים מהארץ ומהעולם.