האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

סטודנטים ובוגרים

מחזור ה

שם : אבני-שוהם שולי

עיסוק נוכחי: ממונה משפטית ברשות התאגידים, משרד המשפטים

שם : אברהמי חגי

עיסוק נוכחי: ממונה ייעוץ משפטי במשרד לשירותי דת
 

שם : אזולאי משה

עיסוק נוכחי: ס. יועמ"ש בקריה למחקר גרעיני – נגב

שם : אחיפז זאב

עיסוק נוכחי: מנהל אגף תפעול ברשות המים

שם : אחרק-שנצר לימור

עיסוק נוכחי: סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז דרום - פלילי

שם : אלמוג רם

עיסוק נוכחי: ראש תחום תכנון פרויקטים לאומיים במשרד להגנת הסביבה

שם : בן-ימין אליאב

עיסוק נוכחי: ראש מטה ויועץ בכיר לר' המערך המדיני במשרד החוץ

שם : בר ציון צחי

עיסוק נוכחי: ממונה ייעוץ משפטי ומשמש כיועץ המשפטי המלווה את רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שם : ברששת עמירם

עיסוק נוכחי: מזכיר ראשי בהנהלת בתי המשפט ביה"ד האזורי לעבודה י-ם

שם : גילת עמיר

עיסוק נוכחי: מנהל מרחב שמירת הקרקע ת"א-מרכז, רשות מקרקעי ישראל

שם : דגני תומר

עיסוק נוכחי: מומחה במחלקה המשפטית, הרשות להגבלים עסקיים

שם : הייטנר-שעיו עירית

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום חינוך, הכשרה והסברה במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שם : הרן עמיר

עיסוק נוכחי: יועץ בכיר למנכ"לית, משרד המשפטים

שם : ורנר דפנה

עיסוק נוכחי: סגנית חשב בכיר- רשות המים, חשכ"ל

 

שם : חטיב נזאר

עיסוק נוכחי: מנהל תחום דרוזים באגף לעדות דתיות משרד הפנים

שם : חן רימונה

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום תקציבים ופיקוח מחירים במשרד הכלכלה

שם : חסדאי אהרון אליאסף

עיסוק נוכחי: מנהל תחום יישום והטמעת הרפורמה בנציבות שירות המדינה

שם : טמיר דוד

עיסוק נוכחי: סגן בכיר ליועצת המשפטית במשרד התחבורה

שם : מנזלי אורלי

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום תכנון מדיניות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

שם : מר רוני

עיסוק נוכחי: עו"ד בלשכה המשפטית במשרד האוצר

שם : משעלי קין לישי

עיסוק נוכחי: ראש מטה, מנהל שלטון מקומי, משרד הפנים

שם : נעים מיטל

עיסוק נוכחי: מנהלת פיתוח ארגוני וראש תחום משאבי אנוש, רשות ניירות ערך

שם : סופר רן

עיסוק נוכחי: מנהל תחום בכיר אכיפה ברשות המיסים

שם : סימנהויז – שפרן אפרת

עיסוק נוכחי: ראש תחום קהילה וקידום בריאות במחלקה הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות

שם : עמבור איריס

עיסוק נוכחי: מנהלת מח' דרום אירופה, משרד החוץ

שם : פורן מיקי

עיסוק נוכחי: מנהל מחלקה מחוזי – פרקליטות מחוז מרכז, משרד המשפטים

שם : פרנקל חן

עיסוק נוכחי: סגן מתכננת מחוז ירושלים במנהל התכנון.

שם : קורן (זילברפרב) רווית

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום בכיר – הקמת רשות התקשוב הממשלתי במשרד רה"מ

שם : ריבלין מיכל

עיסוק נוכחי: ראש תחום פניות ציבור וחופש המידע במשרד להגנת הסביבה

 

 

שם : רענן עזר אתי

עיסוק נוכחי: מנהלת סניף משנה מזרח ירושלים בביטוח לאומי

שם : שלם – כהן טליה

עיסוק נוכחי: מנהלת את תחום ריכוז התוצר ושימושים בחשבונות הלאומיים, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה