האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

סטודנטים ובוגרים

מחזור ה

שם : אבני-שוהם שולי                                     

עיסוק נוכחי: רשמת מקרקעין ומנהלת הלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות באגף   לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים        

   

     

שם : אברהמי חגי          

עיסוק נוכחי: ממונה ייעוץ משפטי במשרד לשירותי דת                                            

   

             

שם : אזולאי משה          

עיסוק נוכחי: ס. יועמ"ש בקריה למחקר גרעיני – נגב            

          

שם : אחיפז זאב          

עיסוק נוכחי: מנהל אגף תפעול ברשות המים          

           

       

שם : אחרק-שנצר לימור          

עיסוק נוכחי: סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז דרום - פלילי            

         

       

שם : אלמוג רם          

עיסוק נוכחי: ראש תחום תכנון פרויקטים לאומיים במשרד להגנת הסביבה            

           

       

שם : בן-ימין אליאב          

עיסוק נוכחי: ראש מטה ויועץ בכיר לר' המערך המדיני במשרד החוץ            

         

       

שם : בר ציון צחי          

עיסוק נוכחי: ממונה ייעוץ משפטי ומשמש כיועץ המשפטי המלווה את רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים          

           

       

שם : ברששת עמירם          

עיסוק נוכחי: מזכיר ראשי בהנהלת בתי המשפט ביה"ד האזורי לעבודה י-ם            

         

       

שם : גילת עמיר          

עיסוק נוכחי: מנהל מרחב שמירת הקרקע ת"א-מרכז, רשות מקרקעי ישראל            

           

       

שם : דגני תומר          

עיסוק נוכחי: מומחה במחלקה המשפטית, הרשות להגבלים עסקיים            

         

       

שם : הייטנר-שעיו עירית            

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום חינוך, הכשרה והסברה במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים            

           

       

שם : הרן עמיר          

עיסוק נוכחי: יועץ בכיר למנכ"לית, משרד המשפטים            

         

       

שם : ורנר דפנה          

עיסוק נוכחי: סגנית חשב בכיר- רשות המים, חשכ"ל            

           

       

שם : חטיב נזאר          

עיסוק נוכחי: מנהל תחום דרוזים באגף לעדות דתיות משרד הפנים            

         

       

שם : חן רימונה          

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום תקציבים ופיקוח מחירים במשרד הכלכלה            

           

       

שם : חסדאי אהרון אליאסף          

עיסוק נוכחי: מנהל תחום יישום והטמעת הרפורמה בנציבות שירות המדינה            

         

       

שם : טמיר דוד          

עיסוק נוכחי: סגן בכיר ליועצת המשפטית במשרד התחבורה                                  

           

       

שם : מנזלי אורלי          

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום תכנון מדיניות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים                                  

         

       

שם : מר רוני          

עיסוק נוכחי: עו"ד בלשכה המשפטית במשרד האוצר             

           

       

שם : משעלי קין לישי          

עיסוק נוכחי: ראש מטה, מנהל שלטון מקומי, משרד הפנים             

         

       

שם : נעים מיטל          

עיסוק נוכחי: מנהלת פיתוח ארגוני וראש תחום משאבי אנוש, רשות ניירות ערך            

           

       

שם : סופר רן            

עיסוק נוכחי: מנהל תחום בכיר אכיפה ברשות המיסים            

         

       

שם : סימנהויז – שפרן אפרת            

עיסוק נוכחי: ראש תחום קהילה וקידום בריאות במחלקה הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות            

           

       

שם : עמבור איריס            

עיסוק נוכחי: מנהלת מח' דרום אירופה, משרד החוץ            

         

       

שם : פורן מיקי            

עיסוק נוכחי: מנהל מחלקה מחוזי – פרקליטות מחוז מרכז, משרד המשפטים            

           

       

שם : פרנקל חן          

עיסוק נוכחי: סגן מתכננת מחוז ירושלים במנהל התכנון.            

         

       

שם : קורן (זילברפרב) רווית            

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום בכיר – הקמת רשות התקשוב הממשלתי במשרד רה"מ            

           

       

שם : ריבלין מיכל                   

עיסוק נוכחי: ראש תחום פניות ציבור וחופש המידע במשרד להגנת הסביבה          

         

       

שם : רענן עזר אתי            

עיסוק נוכחי: מנהלת סניף משנה מזרח ירושלים בביטוח לאומי            

           

       

שם : שלם – כהן טליה            

עיסוק נוכחי: מנהלת את תחום ריכוז התוצר ושימושים בחשבונות הלאומיים, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה