האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

סטודנטים ובוגרים

בוגרי מחזור א

שם : אורי אהרונסון

עיסוק נוכחי:מנהל אגף בכיר מערכות מידע הנהלת בתי הדין הרבניים

שם : אלון אפני

עיסוק נוכחי: מנהל אגף משרד ראש הממשלה

שם : אורלי בוני

עיסוק נוכחי:מפקחת ארצית ריפוי בעיסוק משרד הבריאות

שם : איתן בן דור

עיסוק נוכחי: מנהל מחלקת עובדים בחו"ל משרד החוץ

שם : משה בן יאיר

עיסוק נוכחי: מ"מ ראש אגף הנדסה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

שם : אטי בן עטר

עיסוק נוכחי: סגנית מנהל אגף בכיר בעלות ורישום ממ"י

שם : עידו בן צור

עיסוק נוכחי: ממונה יעוץ משפטי נציבות שירות המדינה

שם : אופיר בניהו

עיסוק נוכחי: מנהל אגף בכיר השכלה והדרכה נציבות שירות המדינה

 

 

שם : משה דומב

עיסוק נוכחי: מנהל מחלקת תשתית תחבורה ממ"ג

שם : יוני דוקן

עיסוק נוכחי: סגן מנהל אגף בכיר (מע' הבריאות) נציבות שירות במדינה

שם : נעמה הניג

עיסוק נוכחי: מנהלת אגף קישרי חוץ משרד התקשורת

שם : איילת זלדין

עיסוק נוכחי: סגן בכיר ליועץ המשפטי משרד התמ"ת

שם : סוניה חביב

עיסוק נוכחי: סגנית רופאה מחוזית חיפה משרד הבריאות

שם : גיל חזיז

עיסוק נוכחי: מנהל תחום בבכיר מעברים אגף המכס והמע"מ

שם : אליעוז חפר

עיסוק נוכחי: רופא אחראי לשכת הבריאות המחוזית חיפה משרד הבריאות

שם : ישי טלאור

עיסוק נוכחי: מפקח על התעבורה מחוז ירושלים והדרום משרד התחבורה

שם : סיגל יעקבי

עיסוק נוכחי: סגנית אפוטרופוס כלכלי משרד משפטים

שם : אורן לביאן

עיסוק נוכחי: סמנכ"ל בכיר לפיקוח בנק הדואר משרד התקשורת

שם : דורון לוי

עיסוק נוכחי: מנהל תחום בכיר מס הכנסה

שם : עמי מהל

עיסוק נוכחי: מנהל מחלקת קהילות יהודיות משרד החוץ

שם : עידית מלול

עיסוק נוכחי: סגנית מזכירה ראשית בימ"ש הנהלת בתי המשפט

שם : טובה פריש

עיסוק נוכחי: רשמת ארצית לענייני ירושה

שם : ישראל פת

עיסוק נוכחי: היועץ המשפטי המשרד לשירותי דת

שם : מיכאל קלבנוב

עיסוק נוכחי: מנהל אגף קדסטר המרכז למיפוי ישראל

שם : דני קריבו

עיסוק נוכחי: מנהל אגף בכיר תכנון תקצוב ובקרה בטחון פנים

שם : רפי רייש

עיסוק נוכחי: לשעבר מנהל אגף בכיר לבניה משרד הפנים מנהל תיכנון

שם : רונית שופרו

עיסוק נוכחי: ממונה ברור תלונות מחקר ומידע משרד המשפטים

שם : זיוה שטל

עיסוק נוכחי: מנהלת מחלקת תזונה משרד בריאות

שם : ברק שטרוסברג

עיסוק נוכחי: לשעבר סגן בכיר ממונה שכר משרד האוצר

שם : מיכאל שפירא

עיסוק נוכחי: ראש אגף (בכיר) תכנון ופיתוח ומדיניות הנהלת בתי המשפט