האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

סטודנטים ובוגרים

מחזור י"ג

 

שם : מחמד אבו חאמד

עיסוק נוכחי: סגן מנהל חטיבה עליונה, בי"ס מקיף אבן חלדון ירושלים

שם : ביאן אבו אחמד-זועבי

עיסוק נוכחי: סגנית מנהלת אגף כ"א בהוראה ומנהלת מחלקה, מחוז ירושלים, מנח"י

שם : כפיר אדרי

עיסוק נוכחי: מנהל יחידת סיוע ותמיכה בחטיבת טכנולוגיית המידע, בנק ישראל

שם : הרצל אדרי

עיסוק נוכחי: מנהל מרכז מצב, משרד החוץ

שם : ישראל אוזן

עיסוק נוכחי: מנהל תכניות אקדמיה, ג'וינט ישראל

שם : שי אלון

עיסוק נוכחי: ראש מועצה מקומית בית אל

שם : אבי אלון

עיסוק נוכחי: מנהל אולפנת עופרה - בית חינוך אזורי שש שנתי

שם : עינת אמיר

עיסוק נוכחי: עוזרת ראש מועצת גבעת זאב

 

 

שם : חנה אמסלם

עיסוק נוכחי: ממונה על עבודה קהילתית ומשאבי קהילה, המנהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים

שם : שלומית ברהנו

עיסוק נוכחי: יועצת פרלמנטרית, סיעת המחנה הציוני

שם : קרן ג'רסי

עיסוק נוכחי: השמאית העירונית והממונה על המחלקה להיטל השבחה, עיריית ירושלים

שם : אפרת גבעתי בר סימן טוב

עיסוק נוכחי: מנהלת תוכן חינוכי והערכה, פרויקט מסע

שם : ירמיהו גור

עיסוק נוכחי: מנהל מחוז ת"א והמרכז, משרד המשפטים - רשות התאגידים

שם : סימה דניאל

עיסוק נוכחי: מרכזת פרויקטים, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

שם : עופר האן

עיסוק נוכחי: יועץ בכיר לשר החינוך, לשכת השר

שם : עינב הכט-עמיר

עיסוק נוכחי: מנהלת היחידה לפניות הציבור, בנק ישראל

שם : מיכל וורנר

עיסוק נוכחי: מנכלי"ת החברה הכלכלית לכרמיאל בע"מ

שם : שני חזן

עיסוק נוכחי: מנהלת המחלקה להקצאת מבנים עירוניים, עיריית ירושלים

שם : אוהד טל

עיסוק נוכחי: ראש מרכז השליחות, הציונות הדתית

שם : יובל יעקב

עיסוק נוכחי: מנהל רובע מרכז, עיריית ירושלים

שם : גילה כרמל

עיסוק נוכחי: מנהלת חטיבת תקשוב השירות, משרד החינוך

שם : הדס נורמן

עיסוק נוכחי: ר' תחום ארגון ושיטות במחלקת תכנון, משטרת ישראל

שם : עליזה סיקרסקי

עיסוק נוכחי: עוזרת יו"ר עמותת רעות

שם : רחל פדור

עיסוק נוכחי: מנהלת מחוז ירושלים והסביבה ומרכזת את תחום ההכשרות, עמותת בת עמי

שם : רפאל פלדשטיין

עיסוק נוכחי: מנהל מערך המלגות, פיקוח וסמנכ"ל כספים, קרן קמח

שם : דינה קטנוב

עיסוק נוכחי: מנהלת תחום פיתוח ומעקב, יד ושם

שם : בנצי ראקוב

עיסוק נוכחי: מנכ"ל/ יועץ בכיר, עמותת קופת העיר אלעד/ עיריית בית שמש

  שם : משה רנד

עיסוק נוכחי: מנהל ספורט הישגי, עיריית ירושלים

שם : חוי שטיינברג

עיסוק נוכחי: מרכזת תוכניתנים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

שם : חיים שרון

עיסוק נוכחי: סגן מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

 

שם : לירון תמיר

עיסוק נוכחי: כלכלן ראשי, המועצה לענף החלב בישראל