האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
man

ארועים

רענן דינור כנס בוגרים 2015

הרצאתו של רענן דינור הדובר המרכזי בכנס בוגרי תכניות המנהלים והבכירים הראשון - 2015
 
בנושא: חילופי שלטון - דילמות ואתגרים

ההרצאה של מר רענן דינור לשעבר מנכ"ל משרד רוה"מ ומנכ"ל עריית ירושלים. כאיש רב מעש שהצליח להכניס שינויים ארוכי טווח בעבודת הממשלה (כגון תכניות עבודה משרדיות) בקשרים הבין-מגזריים (שולחנות תלת-מגזריים) וכמי שיש לו ניסיון רב בשלטון המקומי, הציבורי ובממשלה, רענן התייחס לשאלות מרכזיות הרלוונטיות לחילופי ממשלות בישראל:
-מה האתגרים הגדולים שניצבים לפתחנו עם כניסת ממשלה חדשה? מה הדילמות? מה התקוות?
-מהי מוטת הכנפיים של השפעת מדיניות המשרד הרלוונטי על תחומי ההתמחות של המנכ"ל? האם מנכ"ל משרד צריך לשמר את מדיניות המשרד הקודמת או לנסות לשנותה במוצהר, בהתאם לתפיסת השר?
-מה תפקידי ארגוני החברה האזרחית והשלטון המקומי - ללכת בתלם של מדיניות הממשלה או להילחם נגדה?